Skötselråd för pool

Filtrering

Reningsverket skall kunna omsätta poolvolymen mins 4 ggr/dygn. Det kan styras med tidur beroende på hur mycket poolen används och temperatur m.m. Vi rekomederar dock att reningsverket går 24 tim om dygnet. Vid användning av klor-puckar måste systemet cirkuleras hela tiden för att undvika stillstående och aggresivt vatten som som annars kan orsaka rost i t ex bräddavloppet, blekning av liner och/eller uppkomst av veck. Vid styrning via timer FÅR man INTE ha kemikalier liggandes i bräddavloppet utan måste placeras i en flytande klorfördelare.

 • Sandfiltret skall backspolas var 7 – 14:e dag. Stäng av värmen vid backspolning!
 • Inspektera bräddavloppets silkog dagligen och töm vid behov så att ej stopp uppstår. Gäller även silkorg i pumpen.
 • Sandfilter och pump skall tömmas vid frostrisk, manometer och siktglas skal plockas in. Läs separat vinter instruktion. Vid vårstart och återmontering av manometer, dra för hand, ej för hårt så att anslutningen i ventilen inte spricker.
 • Håva upp löv.
 • Kontrollera alkalinitet, pH- och klor-halten.
 • Chockklorera (200g per 10 kubik vatten) granulatet löses upp i en hink med varmt vatten och hälls i bräddavloppet med cirkulationen igång. Vänta en till två dagar för att algerna skall lösas upp ordentligt.
 • Bottensug.

 

Backspolning

 1. Stäng av pump och värme samt ev. annan utrustning.
 2. Öppna eventuell ventil på backspolningsledning.
 3. Sätt pumpen och låt gå i ca: 2 minuter.
 4. Stäng av pumpen och ställ in läge “Rinse” – renspolning.
 5. Sätt på pumpen och låt gå ca: 15 sek.
 6. Stäng av pump och vrid till “Filter” – filterläge.
 7. Stäng eventuell ventil på backspolningsledning
 8. Sätt på pump och värmare samt eventuell annan utrustning.

 

Lägen på centralventilen

Filter: Filtrering, normalläge.
Backwash: Backspolning, renspolning av filter ut i avlopp.
Rinse: Renspolning av ventil och dysor efter backspolning.
Waste: Avlopp, förbi filter direkt till avlopp.
Closed: Stängd.
Recirculate: Cirkulation, enbart vattencirkulation, förbi filter.

Vattenkemi

Kontrollera poolens vattenbalans samt klorvärde. Alkalinitet och pH-värdet är viktigast. Alkaliniteten styr pH-värdet vilket gör att du alltid måste kontrollera alkaliniteten innan du läser av pH-värdet. Om alkaliniteten inte är rätt så stämmer inte pH-värdet oavsett vad som går att avläsa på stickan. Obalanserat vatten med felaktigt alkalinitet och pH-värde kan skada utrustningen i poolen och vid surt vatten kommer de rostfria detaljerna att rosta. Obalanserat vatten kan även skada smörjningen av överdraget “Pool Guard” vilket resulterar i att tuberna måste tas isär och göras rent och smörjas på nytt. Testet är färskvara och bytes var eller varannat år beroende på typ. Förvaras torrt och skyddas från frost. Utökad vattentest kan erhållas från Poolspecialisterna. Förvara alltid poolkemikalierna oåtkomligt för barn.

 

Desinfektion

Klor (andra desinfektionsmedel förekommer)

Klor (fritt) 0,7 – 1,5 ppm (tillfälligt högre efter chockklorering).

Bundet klor < 0,5 ppm (för hög halt reduceras med chockklorering).

Övrigt:

Cyanursyra < 50 ppm

Temperatur max +30°C (gäller linerpooler)

 

Förvaring och hantering av poolkemikalier

 • Förvaras barnsäkert.
 • Förpackningarna skall förvaras svalt men frostfritt.
 • Välförslutna och inte i direkt solljus.
 • Sänk ph och andra syror får aldrig förvaras tillsammans.
 • Blanda aldrig kemikalierna tillsammans. Om du anväder samma hink till kemikalierna är det viktigt att tvätta ur kärlet ordentligt mellan de olika preparaten.
 • Ph sänk tillsammans med chockklor bildar en livsfarlig gas.
 • Kemikalierna är frätande.
 • Akta hud och kläder.

Vinterstängning

Poolen skall vinterstängas i god tid för att undvika frysskador. Lämpligen när temperaturen sjunkit till +8°C.

 1. Gör rent poolen noggrant med bottensugen.
 2. Testa vattnet och justera pH vid behov.
 3. Gör en chockklorering och tillsätt eventuellt algmedel.
 4. Om klor tillsätts i bräddavloppet måste cirkulationen gå kontinuerligt i minst 12 timmar innan den stängs av.
 5. Alla komponenter utomhus samt värmepumpen töms på vatten.
 6. Pumpmotorn och ventiler plockas in.

Följ separat vinterinstruktion för er poolanläggning beroende på typ av utrustning. Inget överdrag är gjort som vintertäckning, vi rekomenderar endast hög korrugerade plåtar för detta. Om vattennivån sänks får man inte täcka poolen med ett tätt överdrag som sitter fast i poolens sidor vilket kan medföra att poolens sidor dras in vid den höga belastningen av snö eller vatten. Överdraget “Pool Guard” dras fram och tillbaks manuellt för att tömma tuberna på vatten.

Vårstart av pool

 1. Åteställ den utrustning som är vinteranpassad.
 2. Kontrollera noggrant att allt är iordningställt innan du startar pumpen.
 3. När cirkulationen är igång kontrollera att alla anslutningar håller tätt.
 4. Rengör poolen från skräp med lövhåv och pooldammsugare.

Därefter testa vattnet. Om man har gjort en riktig vinterkonservering i balanserat poolvatten och har haft poolen täckt krävs normalt inga andra åtgärder. Kontrollera först alkaliniteten. Den ska ligga på ett värde mellan 80-120 ppm. Därefter justera ph värdet. Chockklorera med 200 gram chockklor per 10 kbm. Det fria klorvärdet höjs kraftigt tillfälligt. När det återgått till ett värde runt 0,7-1,5 så är poolen klar att användas igen.

Ungefärlig vattenmängd i en pool som har ett djup på 135Cm

 • 4X6 meter 32 kbm
 • 4×8 meter 43 kbm
 • 4×10 meter 54 kbm

Säkerhet

Täck över poolöverdraget då poolen inte används. Om inhängnad används för barnsäkerhet skall grind stängas och låsas. Överdraget sparar dessutom värme och kemikalier. Poolen får ej täckas med tätt överdrag som sitter fast i poolens sidor om man sänkt vattennivån under sommaren då detta kan medföra att poolens sidor dras in som följd av den höga belastningen som blir av vatten när det regnar. Det är viktigt att hålla överdraget “Pool Guard” rent så att vattnet kan rinna igenom dreneringen och på så sätt undvika skador även där. Vid frågor gällande “Pool Guard” se separat instruktion eller kontakta oss.