Styroform Pool

Med en installation av en Styroform Pool får du bland annat en längre badsäsong genom isolerande väggelement. Byggtiden minimeras eftersom väggelementen har väldigt snabb installation och finns i olika länger. Detta gör att du får väldigt lång driftstid eftersom alla ytor är plana och tryckresistenta. Detta system är perfekt för dig som t ex vill ha lite form på din pool.

Viktigt att veta om isolerblockspooler

Det finns många på marknaden förekommande isolerblockspooler, det man bör tänka på är att man får rätt hårdhet på blocken för att man ska trivas med poolen länge utan att få en massa onödiga gropar.

Det är väldigt vanligt att man använder sig av block som egentligen är avsedda för husbyggnation, dessa block är inte alls så hårda som sig bör för poolbyggnationer, vi rekommenderar att man använder sig av minst PS 40 i hårdhet för själva poolstommen.

De block som de flesta använder sig av idag är endast PS 15 och kanske som bäst PS 30 vilka är alldeles för mjuka för att förhindra gropar av hälar och tumavtryck eller liknande.

Vi är noggranna med kvaliteten på våra produkter och därför har vi 3 olika hårdheter på våra block i dag som börjar på PS 40, PS 50 och PS 60.

.

pooler styroform klar
pooler styroform