Montering av pool

Vi börjar alltid med en noga planering av din pool. Det är många delar som man bör tänka på innan projektet startas. Placering på tomten är viktig för att anläggningen skall bli så funktionell som möjligt.

Vi tittar på vilka tillbehör som ni vill ha till poolen. T ex kan ett bra överdrag till poolen reducera värmeförlust, avdunstning, kemikalieåtgång och därmed driftekonomin. Man placerar med fördel en trappa till poolen för att lättare ta sig i och ur. Samt att den blir mer barnvänligt.

Grundarbete

Det viktigaste delarna ligger i grundarbete inför poolprojektet. Man använder fördelaktigt en grävmaskin för att snabbt få bort schaktmassorna från gropen som skall rymma poolen.

Regelkonstruktionen reser man enkelt enligt den ritning och beskrivning som är framtagen för just denna pool och storlek.

pooler montering stomme
pooler montering stomme
pooler montering stomme

System och poolduk

Efter att stommen är fördig monteras poolens system för cirkulation och rening. Det finns flera alternativ av system, och vi hjälper självklart till att ta fram just det system som passar din pool.

pooler montering system rening
pooler montering system pump

När allt grundarbete är utfört monteras poolduken (sk. liner), som kommer färdig i rätt mått. Dussutom monteras alla tillbehör som belysning och t ex pooltrappa. Pooltrapporna ifrån Latham håller högsta kvalitet och är byggda för att hålla i många år framöver.

pooler montering trappa
pooler montering trappa

Övriga detaljer

Områden runt poolen är viktigt för helhetsintrycket, här finns det många olika varianter. Exemplet nedan har byggt ett snyggt staket runt om poolområdet med stenläggning som markarbete. Mycket snyggt!

pooler montering huvudbild